Elke vijf minuten één ziekenhuisinfectie

Zowat 6 procent van de patiënten in het ziekenhuis loopt een infectie op met kiemen als de ziekenhuisbacterie. In alle Belgische ziekenhuizen samen gaat het jaarlijks om zowat 111.300 patiënten met een ziekenhuisinfectie, of om één nieuwe infectie per vijf minuten. De meeste infecties doen zich voor aan wonden (na een operatie), de lucht- en de urinewegen. Dat becijfert het European Centre for Disease Prevention and Control. De belangrijkste oorzaak van ziekenhuisinfecties is een slechte handhygiëne.
Uit controles in ziekenhuizen blijkt dat vooral artsen en niet zozeer de verpleegkundigen hun handen onvoldoende ontsmetten.

De kiemen die ze doorgeven, worden almaar gevaarlijker, zegt Annette Schuermans, professor ziekenhuishygiëne aan de KU Leuven. ‘Er circuleren in de ziekenhuizen meer en meer kiemen waartegen veel antibiotica niet opgewassen zijn. Onlangs nog deed de cpe-bacterie haar intrede. Die bacterie kan verschillende antibiotica afbreken.’

Patiënten met zulke ‘multiresistente’ bacteriën lopen het grootste risico om aan de infectie te overlijden, zegt Michiel Costers, de coördinator van de Belgische antibioticacommissie. ‘Naar schatting 2.500 mensen sterven jaarlijks door een ziekenhuisinfectie. Dat zijn er een pak meer dan het aantal verkeersdoden in ons land (767 in 2012, red.).’

Doorheen de jaren blijken onze ziekenhuizen er overigens niet op vooruit te gaan. ‘Al sinds het midden van de jaren 80 schommelt in België het aandeel patiënten met een ziekenhuisinfectie rond de 6 procent’, zegt professor Schuermans.

Zijn de grootschalige campagnes die artsen en verpleegkundigen oproepen om hun handen beter te ontsmetten, dus een maat voor niets? Schuermans spreekt dat tegen. ‘Zonder de campagnes zou het aandeel ziekenhuisinfecties gestegen zijn. Operaties zijn vandaag veel ingrijpender dan vroeger, waardoor patiënten meer risico op een infectie lopen.’

‘Bovendien worden onze patiënten steeds kwetsbaarder: ze zijn ouder en ze hebben vaker overgewicht. als ze besmet zijn met een bacterie, leidt dat vandaag gemakkelijker tot een echte infectie.’
30 sep 2013 09u06
zie ook rubriek