Slechts 5 op 10 innovatieve geneesmiddelen terugbetaald door ziekteverzekering

Uit een studie aan de UGent in het kader van een eindwerk van een student geneeskunde blijkt dat voor slechts 5 op 10 innovatieve geneesmiddelen een positief gevolg aan de aanvraag tot terugbetaling wordt gegeven door het RIZIV.
Criteria voor terugbetaling
Uit de analyse, die 105 aanvragen voor terugbetaling onderzocht, blijkt dat slechts 2 doorslaggevende factoren de beslissing positief beïnvloeden: wanneer het geneesmiddel in kwestie een netto besparing oplevert voor het riziv en wanneer het gaat over een levensbedreigend geneesmiddel. Een middel tegen een levensbedreigende ziekte maakt 12 keer meer kans op een vergoeding en een middel dat netto besparingen oplevert 5 keer meer kans.

Prof. Lieven Annemans, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent en de vub en promotor van het onderzoek: “slechts een beperkt aantal geneesmiddelen leidt tot een netto besparing en er zijn bovendien veel geneesmiddelen die niet voor levensbedreigende ziekten bestemd zijn. Ook voor die ziekten rekenen patiënten uiteraard op een vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Anderzijds is het ook normaal dat niet elk nieuw geneesmiddel een terugbetaling verdient. Sommige zijn te duur voor wat ze waard zijn en zijn bijgevolg een slechte besteding van overheidsgeld.”

Wat zegt de wet?
Volgens de wet moet de bevoegde commissie binnen het riziv – de commissie voor tegemoetkoming van geneesmiddelen – rekening houden met de impact van een geneesmiddel op het budget van het RIZIV en met de sociale en therapeutische noodzaak, maar ook met kosten-batenverhouding van het geneesmiddel. De baten situeren zich in o.a. in een betere kwaliteit van leven voor de patiënten.

“Geneesmiddelen met een goede kosten-batenverhouding moeten idealiter meer kans maken op een terugbetaling en geneesmiddelen met een slechte kosten-batenverhouding minder. En net die logica wordt in onze studie onvoldoende gevonden,” aldus prof. Annemans.

Meer transparantie nodig omtrent criteria
Vaak wordt een geneesmiddel met een gunstige kosten-batenverhouding toch geweigerd omdat men puur op korte termijn naar het budget van de geneesmiddelen kijkt. Op die manier zijn al verschillende geneesmiddelen met een gunstige kosten-batenverhouding geweigerd. De studie besluit dat er veel meer transparantie nodig is omtrent het hoe en waarom van de adviezen van de commissie.

Volgens Prof. Annemans speelt de industrie ook een belangrijke rol, met name door een realistische prijs te vragen van haar geneesmiddelen zodat een aanvaardbare kosten-batenverhouding wordt gevonden en door het goed gebruik van de geneesmiddelen te monitoren.
23 aug 2013 12u45
Bron: UGent.be
zie ook rubriek