Eerste masters in de ergotherapie zijn afgestudeerd

Bijna alle Vlaamse universiteiten en hogescholen werkten over de associaties heen samen aan een gezamenlijke masteropleiding ergotherapie. Een uniek project dat in juli resulteerde in de eerste lading afgestudeerde masters in de ergotherapie. De KU Leuven, UGent, UHasselt, UA, KHBO, Thomas More, HoWest, HoGent, Arteveldehogeschool, Artesis Hogeschool Antwerpen, HUB-KAHO en PHL hebben voor dit project de handen in elkaar geslagen.
Met de uitstroom van de eerste masters in de Ergotherapeutische Wetenschap wordt een toename verwacht van het wetenschappelijk onderzoek over het belang en effect van ergotherapie en verdere ontwikkeling en innovatie in het beroep. Zo is ergotherapie belangrijk om kinderen, volwassenen en ouderen met beperkingen in hun dagelijks handelen (opnieuw) volwaardig te kunnen laten participeren in de maatschappij (bv. op school, in arbeid, in sociale contacten en vrijetijdsbesteding).

De hogescholen, universiteiten en de arbeidsmarkt waren al langer vragende partij voor een specifieke academische bovenbouw van de professionele bachelor in de ergotherapie (of gegradueerden in de arbeidstherapie). Het ontbreken van een opleiding op masterniveau beperkte immers de verdere professionalisering van het beroep van ergotherapeut, de ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak, enzovoort.

Een eerste belangrijke stap in de realisatie was het positief advies van de Erkenningscommissie in mei 2010. De formele goedkeuring door de Vlaamse overheid werd uiteindelijk gegeven om in academiejaar 2011-2012 effectief van start te gaan met de 2-jarige opleiding. Het eerste jaar volgen studenten het schakelprogramma dat wordt georganiseerd door de KU Leuven. Het tweede jaar is het masterjaar, georganiseerd door de UGent.
06 aug 2013 08u34
zie ook rubriek