250 artsen geschorst of geschrapt in 6 jaar tijd

Tussen 2006 en 2012 werden in ons land 250 geneesheren tijdelijk of definitief het recht ontnomen om geneeskunde uit te oefenen. 46 dossiers over onwettige uitoefening van de geneeskunde werden overgemaakt aan de parketten. Dat blijkt uit het antwoord van minister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (sp.a). In de vermelde periode beslisten de Raden van de Orde van geneesheren tot 184 schorsingen op en 38 definitieve schrappingen.
02 aug 2013 09u33
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek