Wel of geen antibiotica bij verwijderen katheter?

Een meta-analyse laat zien dat het consequent profylactisch geven van antibiotica bij het verwijderen van een blaaskatheter het aantal urineweginfecties terugdringt. Of het ook echt zinnig is om deze maatregel bij alle patiŽnten te nemen is discutabel, stelt een artikel in BMJ (2013;346:f3147). Dat een katheter het risico op urineweginfecties verhoogt is duidelijk, maar of het manipuleren Ė dat met het verwijderen van een gewone blaaskatheter gepaard gaat Ė een extra risico meebrengt dat door profylactische antibiotica zou kunnen worden bestreden was onzeker. Een internationale groep internisten onder leiding van Jonas Marschall (Washington University School of Medicine) analyseerde daarom alle gecontroleerde studies die het effect van profylaxe op het binnen 2 weken optreden van urineweginfecties onderzochten. Ze vonden 7 studies, waarvan 6 gerandomiseerd, voornamelijk bij patiŽnten op chirurgische afdelingen, met in totaal 1520 geÔncludeerde patiŽnten.
12 jul 2013 11u42
Bron: ntvg.nl
meer over
zie ook rubriek