De externe tevredenheidsbevraging is gelanceerd!

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) heeft haar eerste externe tevredenheidsbevraging (partners en klanten) gelanceerd om de kwaliteit van haar diensten en producten te evalueren. De resultaten ervan zullen eind 2013 gecommuniceerd worden, en zullen aangewend worden om de prestaties van de diensten van het fagg te verbeteren.
Dagelijks contacteren velen van u het federaal agentschap van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en/of dient u één of andere aanvraag in.

als federale overheidsdienst, hebben wij ons geëngageerd om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. In deze optiek, hebben wij een eerste externe tevredenheidsbevraging bij onze partners en klanten gelanceerd.

Deze bevraging handelt meer specifiek over de inspecties (in alle sectoren waarvoor het fagg bevoegd is), de vergunningen in de brede zin van het woord en de verstrekte informatie geneesmiddelen en gezondheidsproducten over aan de gezondheidszorgbeoefenaars.

De resultaten ervan zullen gecommuniceerd worden in de loop van het laatste semester van 2013. Deze zullen in onze verbeteringsstrategie worden geïntegreerd om de prestaties van onze diensten nog effectiever en doeltreffender te maken.

Teneinde neutraliteit en confidentialiteit te garanderen, werd de generale directie Ontwikkeling van de Organisatie en het Personeel van het FOD Personeel en Organisatie gemandateerd om deze tevredenheidsbevraging te leiden.

Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage aan de verwezenlijking van onze missie tegenover de burgers.
11 jun 2013 08u28
Bron: FAGG
meer over
zie ook rubriek