VUB-opleiding arts-specialist als enige in Vlaanderen positief beoordeeld door visitatiecommissie

De resultaten van de visitatie werden vandaag bekend gemaakt door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). De positieve evaluatie van de Master Specialistische geneeskunde is absoluut geen toeval. De VUB heeft de invoering ervan aangegrepen om samen met het UZ Brussel een aantal veranderingen door te voeren en zo de voorheen reeds zeer goede opleidingen tot specialist verder te optimaliseren. Een gevoelige uitbreiding van de medische staf heeft tot een goede begeleiding tijdens het werkplekleren geleid. Het heeft tegelijk de mogelijkheid geboden om ruimte te maken voor onderwijs voor zowel arts-specialisten in opleiding (ASO’s) als stagemeesters. De visitatiecommissie visiteerde de unieke opleiding Master of Science in Disaster Medicine, aangeboden aan de VUB in samenwerking met de Università degli Studi del Piemonte Orientale (Italië). De commissie was onder de indruk van de wijze waarop de opleiding een interactieve en persoonlijke leeromgeving ontwikkelde voor studenten, docenten en begeleiders.
16 mei 2013 14u12
meer over
zie ook rubriek