Maak samen tijd voor agressiebeleid

Icoba lanceert de campagne ‘Maak samen tijd voor agressiebeleid’. Centraal staat de vraag hoe een organisatie werk kan maken van een levendig agressiebeleid. Vorige campagnes zoomden in op de verschillende onderdelen van een agressiebeleid: agressie bespreekbaar maken, interventie tijdens een incident, het belang van opvang en nazorg en preventief werken. Met deze campagne maakt Icoba de cirkel rond: hoe een beleid opstellen, bijsturen en levend houden. De nadruk ligt op een breed gedragen beleid, dat werkt op de verschillende preventieniveaus en dat duurzaam is.
De campagne dringt de organisaties binnen met een sticker en poster die op een ludieke manier aangeven dat je een agressiebeleid niet in één dag opzet. En dat een levend beleid meer kans heeft op slagen als iedereen er zijn schouders onder zet.Organisaties uit de sector van de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en welzijns- en gezondheidssector kunnen dit materiaal gratis bijbestellen. Andere organisaties kunnen het materiaal verkrijgen tegen vergoeding van port- en ontwikkelkosten. Het materiaal is ook gratis te downloaden op www.icoba.be.En Icoba schreef een boek ‘Tijd voor agressiebeleid. Een werkboek voor medewerkers en beleidsmakers‘. Het ondersteunt organisaties bij het stapsgewijs ontwikkelen en levend houden van een agressiebeleid. Het bevat info, tips, materialen, instrumenten, methodieken en voorbeelden uit de praktijk die kunnen helpen een agressiebeleid of onderdelen ervan uit te werken. Elke organisatie uit de sector van de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en de welzijns- en gezondheidssector kan gratis een boek aanvragen. Het is ook te koop via www.politeia.be.Icoba rondt in juni de campagne af met een studiedag. Verteltheater en een panelgesprek belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Ook het werkboek wordt even in de schijnwerpers gezet. Elke deelnemer krijgt een werkboek mee naar huis. In de namiddag kunnen de deelnemers concreet proeven van werkvormen om draagvlak te creëren en beleid levend te maken.De studiedagen vinden plaats op:Donderdag 6 juni in het vormingscentrum Guislain in GentDonderdag 20 juni in het Congrescentrum De Finale in AntwerpenDonderdag 27 juni in het Provinciehuis Vlaams Brabant in Leuven
Interessante links:
06 mei 2013 07u59
meer over
zie ook rubriek