Langere wachtlijsten voor transplantaties hart en lever in België

Eind vorig jaar wachtten in ons land 166 patiënten op een levertransplantatie en 72 op een hart. Dat is meer dan de vorige jaren.
Vooral het aantal mensen dat eind december op een wachtlijst stond voor een harttransplantatieis de afgelopen jaren gestegen. In 2005 waren dat er 25, in december 2012 al 72.
‘Dat betekent niet dat die patiënten overlijden’, zegt Walter Van Donink, transplantcoördinator van UZ Antwerpen. ‘Sinds kort kunnen we in afwachting van een transplantatie een kunsthart inplanten. Voor een lever is dat een heel stuk moeilijker.’

De wachtlijst voor een nierdonor is met 748 patiënten nog altijd veruit de langste, maar telt toch 91 namen minder dan in 2011.

‘De belangrijkste reden voor de uitbreiding van de wachtlijsten is het verminderen van het aantal jonge dodelijke verkeersslachtoffers. Dat is een goede zaak, maar daardoor moeten ziekenhuizen op zoek naar organen bij overleden 70-plussers en bij hen scheelt vaker iets aan de organen.’

Omdat nauwelijks 1 procent van de overledenen in aanmerking komt voor orgaantransplantatie is het belangrijk dat de achterblijvende familieleden hun toestemming verlenen. ‘Slechts 10 tot 15 procent weigert. Tien jaar geledenwas dat nog 25 procent,maar toch merken we dat mensen bij leven veel minder afspraken maken over orgaantransplantatie dan over crematie, wat jammer is.’

Binnenkort start een speciale sensibiliseringscampagne voor moslims. ‘Bij die groep is de onwetendheid nog heel groot.’
Bron: De Standaard, 02-05-2013
02 mei 2013 07u22
Bron: MagUZA.be
meer over
zie ook rubriek