Een slagkrachtig algemeen welzijnswerk

De Vlaamse Regering keurde onlangs het uitvoeringsbesluit van het decreet algemeen welzijnswerk goed. Door het goedkeuren van het besluit wordt een kader uitgewerkt voor de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Teleonthaal. Daarnaast maakt het werk van de hervorming van de CAW’s. Zo zullen quasi alle CAW’s fusioneren. “Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening en een duidelijke profilering naar alle burgers”, zegt minister Jo Vandeurzen.
Wat doe je als je de pedalen kwijt bent sinds het verlies van je partner? als je uit je schamel appartement bent gezet, zonder job, geld of familie? Als je je schulden niet gebundeld krijgt? Dan kun je terecht bij de hulpverleners uit het algemeen welzijnswerk. Het algemeen welzijnswerk bestaat uit de Centra voor Teleonthaal en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Zij staan in voor psychosociale hulp-en dienstverlening voor personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd zijn.

Het algemeen welzijnswerk krijgt de mogelijkheid om zijn maatschappelijke opdracht op de eerste lijn volledig waar te maken. Een sterke en duidelijke identiteit voor de caw’s is een noodzakelijke voorwaarde om de sector uit te bouwen en zichtbaar te worden voor iedereen die nood heeft aan informatie, begeleiding en opvang. “De caw’s moeten de nodige ruimte krijgen om hun aanbod uit te bouwen op maat van lokale en regionale behoeften. Het is daarom belangrijk dat de CAW’s uitgroeien tot slagkrachtige organisaties met een breed pallet aan hulp- en dienstverlening en met een sterke en geprofileerde werking binnen en buiten de zorgsector. Dit betekent dat heel wat CAW’s in Vlaanderen het komend jaar zullen fusioneren. Om het lokaal aanbod te verzekeren zullen de CAW’s nauw samenwerken met de ocmw’s”, vertelt minister jo vandeurzen.

“Verder moet de organisatievergroting verenigbaar zijn met het aanbieden van hulpverlening op mensenmaat. Alle burgers moeten makkelijk een duidelijk en laagdrempelig antwoord op hun welzijnsvraag vinden”, besluit de minister.

Wie het nieuws vanuit de CAW's wil volgen, kan terecht op de nieuwspagina van www.caw.be
08 apr 2013 08u00
meer over
zie ook rubriek