Aanvaarding euthanasie neemt toe in West-Europa

Tussen 1981 en 2008 steeg de aanvaarding van euthanasie in heel Europa. Er is echter een opvallend verschil tussen West-Europese landen en Centraal- en Oost-Europese landen: aanvaarding van euthanasie bleef stijgen in het recentste decennium in de West-Europese landen, maar niet in Centraal- en Oost-Europese landen. Dit blijkt uit een studie van professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, die recent is verschenen in het gerenommeerde vaktijdschrift European Journal of Public Health.
Joachim Cohen en collega’s analyseerden gegevens verzameld via de European Values Studies, een reeks van internationale surveys bij een representatieve steekproef van de bevolking die sinds 1981 om de negen jaar in verschillende Europese landen worden uitgevoerd. Een van de vragen in de enquête betreft de aanvaarding van euthanasie. Doordat deze vraag sinds 1981 is gesteld konden Cohen en collega’s evoluties in die aanvaarding onderzoeken.

De aanvaarding steeg elk decennium tussen 1981 en 2008 in 11 van 13 onderzochte West-Europese landen. Opvallend daarbij is dat in Nederland de euthanasie-aanvaarding niet meer steeg in het recentste decennium, terwijl dat in België duidelijk wel het geval was. De gemiddelde aanvaarding is nu voor het eerst hoger in België dan in Nederland. De aanvaarding in Centraal en Oost Europa steeg niet of daalde zelfs in het laatste decennium in 8 van de 10 onderzochte landen.

De auteurs vonden verklaringen voor deze schijnbare West-Oost tegenstelling in de evoluties in religiositeit en tolerantie in de onderzochte landen. De religiositeit nam in de West-Europese landen sterk af tussen 1981 en 2008, maar steeg in de meeste Centraal- en Oost Europese landen. Anderzijds nam de tolerantie ten aanzien van persoonlijke levenskeuzes (bijv. echtscheiding en homoseksualiteit) toe in de meeste West-Europese landen en af in de meeste Centraal- en Oost-Europese landen. Overige mogelijke verklaringen zijn dat er veel meer debat en mainstream media-aandacht is geweest rond euthanasie in West-Europa en dat veel Centraal- en Oost-Europese landen daarnaast kampen met gezondheidszorgproblemen sinds de val van het communisme. Bovendien is er in die landen een lager gevoel van keuzevrijheid over het eigen leven.
08 apr 2013 12u19
meer over
zie ook rubriek