Grootste deel artsen aanvaardt nieuwe tarieven

In januari werd een nieuw akkoord gesloten tussen de ziekenfondsen en de artsen. Daarin is een stijging van de honoraria van huisartsen en specialisten met 2 procent opgenomen. Technische verstrekkingen door een huisarts stijgen slechts met 1 procent. Artsen die niet akkoord gaan mogen een ander tarief aanrekenen, maar zij genieten niet de voordelen die de geconventioneerde artsen krijgen. Zo komt er een jaarlijkse aanmoedigingspremie van 434 euro voor artsen die altijd de officile tarieven aanrekenen.
20 mrt 2013 17u40
Bron: De Morgen
zie ook rubriek