Hartscreening voor alle jongeren niet aanbevolen

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is er momenteel geen screeningsmethode "met voldoende sensitiviteit en specificiteit" om de zeldzame hartafwijkingen op te sporen. Een systematische screening van alle jongeren zou daardoor "een erg lage positief diagnostische waarde hebben". Bovendien zouden te veel jongeren onterecht moeten worden doorverwezen voor verder onderzoek. "Naast de nadelige psychologische effecten die hiermee gepaard kunnen gaan, is te verwachten dat de kosten-batenverhouding van een dergelijk programma ongunstig is, zeker indien herhaaldelijk uitgevoerd", aldus de Hoge Gezondheidsraad.
04 feb 2013 17u16
Bron: De Morgen
zie ook rubriek