Verdubbeling genezingskans kinderleukemie

De kans op genezing voor kinderen met een bepaald type leukemie, teruggekeerde AML, is met een nieuwe behandeling in twintig jaar tijd gestegen van 16% naar 36%. Dat blijkt uit een net verschenen publicatie in het toonaangevende tijdschrift Journal of Clinical Oncology.
Het onderzoek betrof ruim 500 kinderen die behandeld waren voor acute myeloide leukemie (AML), maar bij wie de ziekte toch was teruggekeerd. In de jaren tachtig en negentig overleefde slechts 16% van deze kinderen, maar twintig jaar later is dat percentage gestegen naar 36%. ‘En dat betekent dat er elk jaar in Europa tientallen kinderen meer genezen van deze ziekte’, aldus Gert-Jan Kaspers, hoogleraar kinderoncologie VUmc. Het onderzoek werd uitgevoerd in 20 landen wereldwijd, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen, maar ook in Israël, Argentinië en Amerika.

Bij de nieuwe behandeling werd een nieuw en effectief medicijn geïntroduceerd, liposomaal daunorubicine. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit medicijn minder hartschade veroorzaakt, een bij kinderen gevreesde bijwerking op lange termijn: een zogenaamd ‘laat effect’. Na de behandeling met geneesmiddelen volgde bij alle patiënten een beenmergtransplantatie, een essentieel onderdeel van de behandeling als AML is teruggekomen, en nodig voor definitieve genezing.

Binnenkort start de groep van Kaspers een Europees vervolgonderzoek waarbij een ander nieuw geneesmiddel, gemtuzumab ozogamicine, zal worden onderzocht om de kansen op genezing van kinderleukemie nog verder te verbeteren. Dit geneesmiddel is namelijk in staat heel doelgericht AML-cellen aan te vallen.

Het is van groot belang ook bij kinderen de werking van nieuwe geneesmiddelen te bestuderen. Kinderen blijken namelijk vaak een medicijn anders af te breken of andere bijwerkingen te hebben, maar ook de effectiviteit kan anders zijn dan bij volwassenen. Klinisch onderzoek moet voldoen aan strenge eisen en wordt heel zorgvuldig uitgevoerd.

Acute myeloide leukemie
Acute myeloide leukemie is een vorm van bloedkanker en treft in Nederland elk jaar dertig kinderen, wereldwijd meer dan tienduizend. De kans op genezing is de laatste decennia gestegen van minder dan 10% in de jaren zeventig naar 70% vandaag de dag. Een belangrijk deel van die stijging kan worden verklaard door de verbeterde behandelingmogelijkheden als onverhoopt de leukemie toch terugkomt.
15 jan 2013 10u14
Bron: VUmc
meer over
zie ook rubriek