Nieuw erkenningssysteem in 2013 voor de ziekenhuisapotheker

Op 3 december 2012 zijn in het Belgisch Staatsblad twee besluiten verschenen over de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker. Beide besluiten kaderen in de hervorming van de opleiding tot ziekenhuisapotheker en lanceren een nieuw erkenningssysteem dat in 2013 operationeel wordt.
Na overleg met academici en beroepsverenigingen is er een duidelijke consensus ontstaan dat een opleiding tot ziekenhuisapotheker drie jaar vergt (in plaats van één jaar). Een nieuw erkenningssysteem werd uitgewerkt in de zopas gepubliceerde besluiten en zal eind juni 2013 volledig operationeel zijn.

Om de omschakeling naar het nieuwe erkenningssysteem vlot te laten verlopen zijn de nodige overgangsmaatregelen voorzien zodat ziekenhuisapothekers erkend in het ‘oude’ systeem en kandidaten die een opleiding opstartten in het ‘oude’ systeem nog enige tijd onder dit systeem vallen. Ook voor de stagemeesters en stagediensten is een overgangsbepaling voorzien.
12 mrt 2012 20u14
meer over
zie ook rubriek