Intensievere controle hypertensie loont

Hypertensie is wereldwijd de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hoewel er veel goede medicamenten in omloop zijn, hebben veel patiënten toch een te hoge bloeddruk. Eerder onderzoek gaf al aan dat een intensievere en meer gestructureerde begeleiding van deze patiënten waarschijnlijk tot betere resultaten zou leiden.
22 nov 2012 12u18
zie ook rubriek