UZA overweegt oprichting kinderalcoholkliniek

De kans is groot dat Belgische pubers in de toekomst na een avondje comazuipen in een kinderalcoholkliniek zullen belanden. Na een bezoek aan zo'n kliniek in het Nederlandse Delft, overweegt het UZ Antwerpen een gelijkaardige afdeling.
jongeren die bingedrinken, comazuipen of een acute alcoholvergiftiging oplopen, komen in Nederland terecht in de zogenaamde Polikliniek Jeugd en alcohol. De eerste kwam er in 2007, in Delft. Ondertussen hebben de noorderburen er zes. België lijkt nu dat voorbeeld te willen volgen. In Nederland is de nood hoog. Vorig jaar werden 762 kinderen tussen 11 en 17 jaar met een acute alcoholvergiftiging in een Nederlands ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2010. Toen waren er 684 gevallen. In 2009 waren het er nog 500. In België ontbreken centrale cijfers. "Al is er in ons land ook een probleem", zegt Jozef De Dooy, kinderarts op de dienst intensieve zorgen van het UZ Antwerpen. "Verschillende spoeddiensten trekken aan de alarmbel. Ze zien steeds meer jongeren met een alcoholvergiftiging." Om die reden trok De Dooy samen met het hoofd van de pediatrie, professor José Ramet en professor sociale geneeskunde Guido Van Hal naar Delft. Om te zien hoe ze daar het alcoholmisbruik bij jongeren aanpakken en hoe ze eventueel een gelijkaardige afdeling in Antwerpen kunnen opzetten.

Databank

Voor een definitieve beslissing is het wachten op cijfers. Momenteel gaan alle ziekenhuizen in ons land na hoeveel 'comazuipers' op hun spoeddiensten belanden. Die krijgen dan ook een vragenlijst voorgeschoteld: 'Wanneer ben je beginnen drinken? Hoeveel drink je? Waarom?'. Alle informatie gaat in een online databank. Resultaten komen er in het voorjaar van 2013. "als die cijfers ons vermoeden bevestigen, dan willen we in Antwerpen een kinderalcoholraadpleging", zegt De Dooy. "Praktisch kunnen we dat perfect organiseren. Al zal er nog heel wat tijd over gaan. We moeten geld vinden en politieke steun krijgen." De Nederlandse professor Nico Van der Lely is er alvast heilig van overtuigd dat ons land dringend nood heeft aan kinderalcoholklinieken. Hij is de bezieler van de afdeling in Delft. "Mij zul je niet vertellen dat het bij jullie minder gebeurt dan bij ons. Meet het, zou ik zeggen, en dan weet je het. Maar internationale onderzoeken bewijzen dat jongeren dit overal doen."

Werkverzuim

De gevolgen van al dat drinken zijn desastreus. "Eén keer comazuipen en de hersenen lopen levenslange schade op", zegt Van der Lely. "Daarom is het ook veel goedkoper om dit soort centra op te richten. Anders zit je op termijn met veel meer kosten. Werkverzuim om maar één voorbeeld te noemen. als je het alcoholgebruik bij jongeren meteen aanpakt, is de kans veel kleiner dat het later een groot probleem wordt." Kinderpsychologe Mireille De Visser treedt hem bij. "Bij jongeren is het cruciaal om snel in te grijpen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de intelligentie door het alcoholgebruik dramatisch afneemt", zegt ze. "De helft van de meisjes hier deed het op een IQ-test twee onderwijsniveaus slechter dan op de basisschool." Er is veel onwetendheid. "Veel ontkenning ook", zegt de Nederlandse kinderverpleegkundige Leonieke Van Bokke. "ouders zijn zelden tot nooit op de hoogte van het alcoholgebruik van hun kind. 'Mijn dochter? Zuipen? Die doet zoiets niet.' En dan zie ik zo'n meisje in haar ziekenhuisbed met de ogen rollen. 'Nou ma, toch wel hoor. Coke? Dat heb ik ook wel eens gebruikt.' Het is treffend hoe ouders uit de lucht vallen." Het Antwerpse team beseft dat Nederland wat dit betreft lichtjaren voorsprong heeft. "Het is indrukwekkend", zegt medisch socioloog Guido Van Hal na de rondleiding in Delft. "Wij moeten eens goed bekijken hoe we dit kunnen aanpakken. Sowieso zullen we gebruik maken van de Nederlandse expertise."

SARA VANDEKERCKHOVE
© 2012 De Persgroep Publishing

Bron: DeMorgen
16 nov 2012 13u44
Bron: MagUZA.be
meer over
zie ook rubriek