Endobronchiale ultrasonografie met transbronchiale naaldaspiratie bij stadiėring van longcarcinomen

Stadiëring bij longcarcinoom is bepalend voor de verdere behandeling en prognose. Endobronchiale ultrasonografie met transbronchiale naaldaspiratie is een minder invasief alternatief voor mediastinosopie.