Een gepersonaliseerde diabetesbehandeling

Diabetes is in het begin een stille, chronische aandoening, maar als het niet goed behandeld wordt, verslechtert het in de loop der tijd. Vanwege de lange termijn complicaties kan diabetes als gevaarlijk beschouwd worden. Zorgverleners en patiŽnten moeten voortdurend alert zijn en de diabetesbehandeling moet aangepast worden om de aandoening te vertragen of zelfs om te voorkomen dat er gevolgen ontstaan.
Tijdens het tweede internationale wetenschappelijke symposium ďFocus diabetes: Patients. Perspectives. ProgressĒ van Roche diabetes Care tijdens de 48ste jaarvergadering van de ďEuropean Association for the Study of DiabetesĒ (EASD) in Berlijn, bespraken bekende opinieleiders de meest recente benaderingen in het personaliseren van de diabetesaanpak en het optimaal onder controle houden van het bloedglucoseniveau met behulp van de laatste technologische innovaties.

De experten waren het erover eens dat de voorgestelde concepten het mogelijk maken beslissingen over de behandeling in belangrijke mate te vereenvoudigen, en eenvoudig in dagelijkse praktijk te implementeren zijn. Bovendien wordt door uitkomsten uit recent onderzoek aangetoond dat de gestructureerde aanpak van glycemiepatronen in combinatie met visualisatie van gegevens kan leiden tot een betere samenwerking tussen arts en patiŽnt, wat weer leidt tot een betere therapietrouw van de patiŽnt en tot betere behandelingsresultaten(1).

Net als veel andere chronische aandoeningen is ook diabetes complex en moeilijk te behandelen omdat het vaak gepaard gaat met lange termijn complicaties en meerdere morbiditeiten. Instabiele glycemische controle en in het bijzonder postprandiale hyperglycemievoorvallen worden beschouwd als doorslaggevende risicofactoren die leiden tot korte- en langetermijnscomplicaties zoals cardiovasculaire aandoeningen als hartaanvallen of beroertes, maar ook neuropathie, retinopathie of nieraandoeningen.

"Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijke benadering van diabetes waarin gestructureerde zelfcontrole van bloedglucose in combinatie met een uitgebreide behandeling van individuele glucosepatronen geÔntegreerd is, en waarbij oplossingen voor gegevensbeheer op een communicatiebevorderende manier tussen artsen en patiŽnten betrokken zijn, kan helpen om de behandeling te optimaliseren en de standaardzorg voor diabetes te verbeteren", verklaart Luc Vierstraete, Global Head van Roche Diabetes Care, aan het begin van het symposium. "Het meest recente wetenschappelijke bewijs toont aan dat een gestructureerde diabetesbenadering zowel zorgverleners als de patiŽnt met diabetes ondersteunt, en helpt de resultaten van de behandeling te verbeteren(2). Het is nu van cruciaal belang dat we dergelijke veelbelovende benaderingen gaan implementeren in de dagelijkse praktijk."

Ondanks de vooruitgang die we de afgelopen paar jaar op het gebied van diabetes geboekt hebben, slagen veel mensen met diabetes er nog steeds niet in hun glycemische doelen te bereiken en zich te houden aan hun aanbevolen behandelregime. Bovendien toont actueel onderzoek aan dat in vele gevallen de benodigde behandelingsveranderingen, zoals het starten van insulinebehandeling, nog steeds te laat plaatsvinden Ė ondanks de beschikbaarheid van de hulpmiddelen die nodig zijn om de aandoening adequaat onder controle te houden.

Dit wordt concreet aangetoond door middel van het Australische voorbeeld dat ingeleid werd door Dr. David Norman O'Neal, senior-endocrinoloog in St. Vincent's Hospital en hoogleraar aan de universiteit van Melbourne (AustraliŽ), die ťťn van de belangrijkste onderzoekers is van het 'Stepping Up'-onderzoek.(3). Op basis van zijn praktische ervaring pleit hij voor een gestructureerde benadering van de diabetesbehandeling, in het bijzonder voor de glucosemonitoring, en het starten met het titreren van insuline.

Een Europese werkgroep bestaande uit vooraanstaande opinieleiders publiceerde onlangs een opiniepaper(4) waarin ze een gepersonaliseerde benadering in de vorm van een uit zes stappen bestaande cyclus voorstelden voor de aanpak van diabetes. "Omdat 'one size fits all' niet opgaat voor diabetes, moeten we individuele doelen voor onze patiŽnten opstellen, waarbij we niet alleen rekening houden met hun klinische context, maar ook met hun persoonlijke voorgeschiedenis", legt Professor Antonio Ceriello van het Institut d'Investigacions BiomŤdiques Augustus Pi i Sunyer (IDIBAPS) Barcelona (Spanje) uit.

De uit zes stappen bestaande cyclus4 draait om een gestructureerde zelfcontrole van de bloedglucose die fungeert als richtlijn voor het selecteren van de voor te schrijven adequate behandeling, en die gecombineerd wordt met zelfcontrole door de patiŽnt en een ononderbroken feedback die ervoor moeten zorgen dat mensen met diabetes gemotiveerd blijven. Daarnaast worden patiŽnten volgens een nieuw rekenschema toegewezen aan een fenotype-cluster volgens verschillende factoren waaronder leeftijd, duur van de diabetes, comorbiditeiten, en het type en de prevalentie van dagelijkse bloedglucoseniveaus. Professor Ceriello is ervan overtuigd dat de waarde van de cyclus voor de algemene praktijk ligt in de combinatie van efficiŽntieverhogende aspecten en de mogelijkheid om zowel de kwaliteit van als de toegang tot optimale diabeteszorg te verbeteren.

Bij het invoeren van dergelijke nieuwe benaderingen in de dagelijkse praktijk is een fundamentele rol weggelegd voor technologie in de vorm van betrouwbare medische hulpmiddelen. "In het bijzonder als het gaat om mensen die met insuline behandeld worden, kunnen hulpmiddelen als automatische bolusadviezen de gepersonaliseerde benadering voor het onder controle houden van diabetes in belangrijke mate ondersteunen, en dat kan helpen bij het verbeteren van de glycemische controle en de dagelijkse therapeutische aanpak vereenvoudigen", aldus Dr. Ralph Ziegler, diabetoloog in MŁnster (Duitsland) en een van de onderzoekers van het ABACUS(5)-onderzoek.

"De resultaten uit een recente enquÍte(6) benadrukken dat het gebruik van de bolusadviezen in onder andere het Accu-Chekģ Combo systeem bijdraagt aan het verminderen van angst voor hypoglycemie, een groter vertrouwen in de bolusberekening en betere mogelijkheden om glycemische doelen te bereiken, wat uiteindelijk ook de therapietrouw verhoogt en het totale welzijn bevordert", legt Dr. Ziegler uit.

Al deze onderzoeksresultaten laten zien dat gepersonaliseerde diabeteszorg kan helpen bij het verbeteren van de behandelingsefficiŽntie en werkzaamheid, evenals therapietrouw en medische uitkomsten. "Dergelijke rekenschema's en een gestructureerde benadering van diabeteszorg maken besluitvormingsprocessen voor zorgverleners en patiŽnten eenvoudiger. Bovendien is momenteel al beschikbare bewijs over de elementen van de uit zes stappen bestaande cyclus veelbelovend als het gaat om het genereren van medische en ook economische voordelen voor de gezondheidszorg in het algemeen", concludeert Prof. Ceriello.

Bronnen:
1 Weissmann, J, et al., Improving Process Quality and Medical Outcome of Diabetes Treatment with Information Management: the Physicianís Perspective. Results from the Multicenter Observational VISION Study & Brotons, C. et al, Benefits of a Blood Glucose Data Reader Device in the Management of Type 2 Diabetes Mellitus: Primary Care Nurses Perspective, Poster presentations at Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) 5th International Conference, February 8Ė11, 2012.
2 Polonsky WH. et al. Structured SMBG significantly reduces hba1c levels in poorly-controlled, non-insulin treated type 2 Diabetes: Results from the STeP Study. Diabetes Care February 2011 34:262-267; doi:10.2337/dc10-1732.
3 Stepping Up study: Structured Glucose Monitoring & Insulin Titration, study design presented by Dr. David OíNeal, Roche Diabetes Care symposium, 48th EASD, Berlin 2012.
4 Ceriello, A. et al. Diabetes as a case study of chronic disease management with a personalized approach: The role of a structured feedback loop. Diabetes Res Clin Pract(2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.diabres.2012.07.005.
5 Ziegler, R.; Cavan, D. Presentation of ABACUS baseline results, Roche Diabetes Care symposium, 48th EASD, Berlin 2012. The ABACUS study was conducted with the Accu-Chek Aviva Expert system.
6 Barnard KD, Parkin CG, Young A, Ashraf M: Use of an automated bolus calculator reduces fear of hypoglycemia and improves confidence in dosage accuracy in patients with type 1 diabetes mellitus treated with multiple daily insulin injections. J Diab Sci Tech 2012, 6(1):144-149.
14 nov 2012 09u10
Bron: Roche
meer over
zie ook rubriek