Weerstand nierslagader voorspelt latere nierproblemen

Steeds meer mensen krijgen met chronische nierproblemen te maken, waardoor chronisch nierfalen voor de gehele samenleving ook een steeds grotere economische last wordt. Tijdige identificatie van mensen met een hoog risico op chronische nierproblemen kan bijdragen deze last te verlichten, zowel voor de individuele patiënten als voor de samenleving als geheel. Franse artsen hebben recent ontdekt dat de hoogte van de 'renale weerstandsindex' een goede voorspeller is van latere nierproblemen.
01 nov 2012 05u06
meer over
zie ook rubriek