Nieuwe opleiding forensisch verpleegkundige van start

Vanaf 29 januari 2013 kunnen hbo-verpleegkundigen een opleiding tot forensisch verpleegkundige volgen. Wie voorheen forensisch verpleegkundige wilde worden, moest zich specialiseren met een opleiding binnen de forensische wetenschappen. De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) merkte dat er onder verpleegkundigen behoefte was aan meer kennis over forensische zaken. Daarom ontwikkelden zij in samenwerking met de GGD Amsterdam de opleiding Forensische Verpleegkunde.
Forensisch verpleegkundige
als verpleegkundige kun je op het werk te maken krijgen met mensen die mogelijk slachtoffer of dader zijn van geweld. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het ziekenhuis (op de spoedeisende hulp, de kinderafdeling etc.), bij het Advies- en Meldpunt kindermishandeling, maar ook in de ambulancezorg, in de wijkverpleging, in een penitentiaire instelling of in een asielzoekerscentrum’, vertelt Sandra Eigeman, woordvoerder van de nieuwe opleiding. ‘De deskundigheid kan toegepast worden binnen het eigen vakgebied. Met de extra kennis en kunde op forensisch gebied kunnen de verpleegkundigen een brug slaan tussen de medische behandeling en het forensisch onderzoek.’


Voorwaarden
Aan de nieuwe opleiding tot forensisch verpleegkundige kunnen 21 mensen deelnemen. Voorwaarde is wel dat zij minimaal vijf jaar werkervaring hebben als verpleegkundige en op hbo-niveau zijn opgeleid. De opleiding bestaat uit 29 dagen, verdeeld over anderhalf jaar. ‘Er zijn twee lesdagen per maand, op dinsdag. De vijf stagedagen staan hier los van en kan de deelnemer zelf invullen’, zegt Eigeman. Het lesprogramma bestaat onder andere uit forensisch medisch onderzoek, arrestantenzorg, huiselijk geweld en kindermishandeling en zeden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 december 2012 via www.polikindermishandeling.nl.
01 nov 2012 13u46
Bron: Nursing.nl
zie ook rubriek