Publieksraadpleging: gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen hartfalen in een klinische proef

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel MYDICAR van de firma Celladon, bedoeld om hartfalen te bestrijden. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 19 oktober tot en met 18 november 2012.
19 okt 2012 19u19
meer over
zie ook rubriek