Colloquium Psychotherapeut en huisarts: partners in gezondheid?

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 24 november in Hotel Bedford (Brussel) een ontmoetings- en reflectiemoment tussen huisartsen, psychologen en psychotherapeuten.
24 okt 2012 20u34
meer over
zie ook rubriek