Nierbiopsie na transplantatie verleden tijd dankzij biomarkers?

Onderzoekers uit de VS denken een methode gevonden te hebben om acute afstoting vast te stellen die in de plaats kan komen van het nemen van een biopt. De methode is niet belastend voor de patiënt. Ze kan routinematig en op regelmatige tijden na transplantatie uitgevoerd worden, zodat de controle op afstoting veel beter wordt. Het gaat om een laboratoriumtest waarbij tegelijkertijd de waarde van vijf verschillende biomarkers in het bloed wordt bepaald die aantonen of er een acute afstoting is. Biomarker is een term die gebruikt wordt om stoffen aan te duiden die gemeten kunnen worden om een (ziekte)proces in het lichaam te volgen.
23 okt 2012 04u14
zie ook rubriek