Competenties en leerresultaten voor de professionele bachelor in de ergotherapie

De verschuiving van een medisch denkkader naar een biopsychosociaal en ecologisch denkkader heeft de kijk op gezondheid en welzijn zo gewijzigd dat de bacheloropleidingen meer aandacht moeten schenken aan nieuwe kennis- en vaardigheidsdomeinen dan 10 jaar geleden. Binnen de ergotherapie verschuiven de competenties van het aanleren van kennis over een bepaald ziektebeeld naar het aanleren van vaardigheden om vanuit een handelingsperspectief evidentie te vinden voor een bepaalde interventietechniek, die toe te passen en het geleerde te generaliseren naar onbekende doelgroepen of domeinen. Het is een belangrijke opdracht om in te spelen op deze paradigmashift en ergotherapeuten op te leiden die klaar zijn om de toekomstige uitdagingen binnen de gezondheids- en welzijnszorg op een professionele manier aan te pakken. Accurate diagnosestelling, coaching, adviesverlening, behandeling, management en onderzoek behoren tot de competenties van de hedendaagse ergotherapeut in een snel wijzigende multiculturele maatschappij. Rekening houdend met de Europese afspraken uit het Bolognaproces, de (inter)nationale referentiekaders, occupational science en ergotherapieliteratuur wordt in dit boek een overzicht gegeven van de competenties en de bijbehorende leerresultaten van de professionele bachelor in de ergotherapie. Het boek is bedoeld als handleiding voor studenten, lesgevers, curriculumvoorzitters, praktiserende ergotherapeuten en stagebegeleiders. Dominique Van de Velde is doctor in de gezondheidswetenschappen (Universiteit Gent) en behaalde zijn master in de ergotherapie aan Karolinska Institutet in Stockholm. Hij is lesgever en curriculumvoorzitter van de opleiding professionele bachelor in de ergotherapie van de Arteveldehogeschool en is programmadirecteur van de interassociatieve opleiding master of science in de ergotherapeutische wetenschap.
28 aug 2012 00u00
meer over
zie ook rubriek