Risico fatale hart- en vaatziekten met kwart gedaald

Het risico dat Vlamingen sterven aan een hart- of vaatziekte is in tien jaar met een kwart gedaald. 'Vooral het resultaat van minder roken, gezonder leven en meer bewegen', zegt professor Christiaan Vrints (UZ Antwerpen).

In Vlaanderen gingen in 2010 58.006 mensen dood, zo blijkt uit de recentste sterftecijfers die minister van welzijn jo vandeurzen (CD&V) voorstelde. 28.969 vrouwen en 29.037 mannen. "Meer mensen dan het jaar daarvoor, maar dat komt omdat de bevolking ouder wordt", zegt Vandeurzen. "Het risico om op jongere leeftijd te overlijden, daalde." Vooral de kans dat Vlamingen sterven aan hart- en vaatziekten is afgenomen. Met 25 procent in tien jaar.


Een trend die ook cardiologen niet is ontgaan. "Er sterven steeds minder mensen aan hart- en vaatziekten", bevestigt diensthoofd cardiologie Christiaan Vrints (uza). "In twee derde van de gevallen komt dat door een betere levensstijl." De preventieve maatregelen werpen volgens Vrints hun vruchten af. "Op korte termijn is het rookverbod een enorme stap voorwaarts geweest. Het aantal hartinfarcten is hierdoor spectaculair afgenomen. Dat er, zelfs nu nog, soms smalend wordt gedaan over dat verbod kan ik niet begrijpen. Alle buitenlandse studies bewijzen dat het werkt."


Niet alleen het rookverbod helpt, ook een gezonde voeding en sporten. "Je merkt toch de mentaliteitswijziging", zegt Vrints. "Iedereen is aan het joggen geslagen, sportclubs zien hun ledenaantal stijgen en dieetboeken vliegen massaal de deur uit. Zelfs politici lijnen."


Wat met de doemberichten over de steeds dikker wordende westerling? "Voorlopig ben ik voorzichtig optimistisch. Maar het klopt, we moeten opletten dat onze welvaart geen kruis wordt. De rekken met bereid voedsel in de supermarkten worden steeds omvangrijker."


Waar hart- en vaatziekten het in de cijfers opvallend goed doen, zijn de statistieken over zelfdoding minder hoopvol. Bij mannen is het van 25 tot 50 jaar nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen is dat van 15 tot 40 jaar. In 2010 pleegden 772 mannen en 294 vrouwen zelfmoord. Een minieme daling in vergelijking met het jaar daarvoor, een stijging op lange termijn. Het Vlaamse cijfer is nog altijd de helft hoger dan het Europese gemiddelde. Voor mannen zijn er acht landen met hogere su´cidecijfer, voor vrouwen doen alleen Litouwen en Hongarije het slechter. Wel positief: de Vlaming leeft opnieuw langer. In 2010 was de levensverwachting voor een pasgeboren meisje gemiddeld 83,4 jaar en voor een jongen 78,6 jaar. In 2001 was dat 81,9 jaar en 76,1 jaar.


Bron: De Morgen, 05-10-2012

05 okt 2012 08u34
Bron: MagUZA.be
meer over
zie ook rubriek