Uniforme tarieven voor centra geestelijke gezondheidszorg

Een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker kost voortaan 11 euro per uur, als de zorgverlener verbonden is aan ťťn van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Urgentiezorg en een eerste consultatie blijven gratis.In Vlaanderen bieden 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) professionele begeleiding en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. In zo'n CGG werken psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers die een gespecialiseerde en multidisciplinaire hulpverlening bieden. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld.
Vroeger hanteerden CGG verschillende tarieven. Na een audit van het Rekenhof en overleg met de sector komt er nu een uniform tarief van 11 euro. Het is immers belangrijk dat een CGG duidelijk en transparant communiceert over de bijdrage. ďZo is de patiŽnt voor hij zijn behandeling start, op de hoogte van wat hij moet betalenĒ, vertelt minister Vandeurzen. Er zijn enkele uitzonderingen op de 11 euro. PatiŽnten met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invalideitsregelgeving of personen in budgetbegeleiding, betalen een verminderd tarief van 4 euro per gesprek. Gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren of personen die zich in een behartenswaardige situatie bevinden, hoeven geen bijdrage te betalen. Het gaat louter om niet-medische consultaties. Een consultatie bij een psychiater valt hier niet onder wegens de federale bevoegdheid.Elk CGG zal de hoogte van de bijdrage zichtbaar uithangen in de wachtruimte. De zorgverlener zal de patiŽnt de bijdrage toelichten voor de zorg, hem achteraf een betalingsbewijs geven en de verleende zorg registreren. Deze beslissing treedt in het voorjaar van 2013 in werking, zes maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Na twee jaar volgt op basis van de registratiegegevens een evaluatie op het vlak van financiŽle toegankelijkheid.
05 okt 2012 11u20
meer over
zie ook rubriek