Overheidsopdrachten : Fonds voor de medische ongevallen.

Er zijn overheidsopdrachten gelanceerd voor prestaties voor het RIZIV, uit te voeren door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten en apothekers. Het gaat om het geven van medisch advies aan het Fonds voor de medische ongevallen (FMO), over letselschade als gevolg van gezondheidszorg.
Meer info over de opdrachten? / Inschrijven?
Raadpleeg het “Bulletin der aanbestedingen” (= e-notification) via https://enot.publicprocurement.be/:
Nederlands > Bekendmakingen zoeken > Dossiernummer: FAM-2012-RIZIV/FMO-002-F02 > Zoeken.
U kunt zich inschrijven tot en met vrijdag 19 oktober 2012.

Contact?
Stuur een e-mail naar secr@fmo.fgov.be

Meer info over het FMO?
Raadpleeg www.fmo.fgov.be
25 sep 2012 23u22
Bron: RIZIV
meer over
zie ook rubriek