Dimethylfumaraat effectief bij MS

Het medicijn dimethylfumaraat, dat al lange tijd wordt gebruikt bij psoriasis, is ook effectief bij multiple sclerose. Dat blijkt uit twee fase-III- studies gepubliceerd in NEJM. Het onderzoek is gestart nadat was opgemerkt dat bij twee psoriasispatiŽnten met MS die werden behandeld met dimethylfumaraat, de ziekte stabiliseerde. Het daaropvolgende onderzoek naar de effectiviteit van dit orale medicijn bij MS heeft uiteindelijk geleid tot de twee registratiestudies, die nu zijn gepubliceerd.
In ťťn van de studies onderzochten Ralf Gold en collegaís het effect van tweemaal daags of driemaal daags 240 mg dimethylfumaraat bij in totaal 1234 patiŽnten met relapsing-remitting MS. In de groepen behandeld met het medicijn hadden na twee jaar significant minder mensen een relapse dan in de groep behandeld met een placebo (27% bij de tweemaaldaagse behandeling en 26% bij de driemaaldaagse behandeling vergeleken met 46% met de placebo). Ook verslechterde het functioneren van de behandelde patiŽnten minder snel en vertoonden zij minder laesies op een mri-scan.

Robert Fox en medewerkers vonden vergelijkbare resultaten in een onderzoek met 1417 patiŽnten. Zij vergeleken de behandelingen (240 mg tweemaal, en driemaal daags) echter ook nog met een behandeling met glatirameeracetaat. In dit onderzoek werd echter geen effect gezien op de achteruitgang van het functioneren.

De bevindingen wijzen erop dat dimethylfumaraat mogelijk een optie is als eerste orale behandeling bij patiŽnten met relapsing-remitting MS of een alternatief kan zijn voor de momenteel beschikbare behandelingen, stellen Fox en collegaís.
20 sep 2012 22u25
zie ook rubriek