Brein werkt anders bij anorexia

Onderzoekers van de universiteit van Texas in de Verenigde Staten vergeleken de werking van de hersenen van vrouwen die teksten voorlazen of vragen beantwoordden over hun persoonlijke kenmerken, kwaliteiten van vriendinnen en de wijze waarop ze dachten dat hun vriendinnen hen waardeerden. Daarbij kwamen duidelijke verschillen aan het licht tussen vrouwen met anorexia en normale, gezonde vrouwen. Vrouwen met anorexia gebruiken dus andere hersengebieden wanneer ze over zichzelf en hun sociale relaties en omgang met anderen nadenken. De verschillen kwamen aan het licht tijdens opnamen via hersenscans.
20 sep 2012 15u20
Bron: gezondheid
meer over
zie ook rubriek