Minister Vandeurzen breidt ouderenteams uit in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Op jaarbasis werd 680.000 euro vrijgemaakt voor de uitbreiding van de ouderenteams in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Met dat geld zal de zorgverlening van de ouderenteams versterkt worden waardoor meer ouderen met geestelijke problemen bereikt kunnen worden.
In Vlaanderen bieden 20 Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) professionele begeleiding en behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. In zo'n CGG werken psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers die een gespecialiseerde en multidisciplinaire hulpverlening bieden. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld. In 2010 waren er slechts 9 procent 60-plussers, terwijl 23.3 procent van de Vlamingen ouder zijn dan 60 jaar. Tegen 2020 is ongeveer één derde van de Vlaamse bevolking ouder dan 60 jaar. Deze ontwikkeling zal gepaard gaan met toenemende en gewijzigde zorgvragen.

Het beschikbare behandelaanbod voor deze ouderen wil minister Vandeurzen nu uitbreiden via een subsidie van 680.000 euro, bestemd voor de loon- en werkingskosten van extra personeel. Bij de ouderenteams kunnen zowel de ouderen zelf als hun kinderen, mantelzorgers of hulpverleners terecht voor ondersteuning en advies over de zorg.

Kompas uit koers
“Ouderen krijgen soms te kampen met problemen zoals iedere volwassene, bijangst of depressie. Daarnaast zijn er mogelijk ook problemen die samengaan met de specifieke levensfase van het ouder worden: rouw, verlies, vereenzaming, loslaten van oude gewoonten, vaardigheden of mogelijkheden”, vertelt minister Vandeurzen. Daarbij komt nog eens dat over geestelijke gezondheid nog te vaak een taboe heerst. “De Vlaming trekt de gordijnen immers vaak dicht als het fout loopt. Al deze elementen zorgen er voor dat bij onze ouderen het kompas soms al eens uit koers durft te slaan. We moeten alles op alles zetten om voor hen blijvend zorg te dragen”, zegt de welzijnsminister. Daarnaast doen ook kinderen of andere mensen uit de omgeving die de zorg op zich nemen een beroep op deze werking. Ook hulpverleners op de eerste lijn zoals huisartsen en thuiszorgdiensten kunnen op hun steun rekenen. Zij krijgen ondersteuning voor zichzelf, maar ook advies over de zorg voor hun oudere. De behandeling wordt zo kort mogelijk gehouden en zo lang als nodig is voor een optimaal resultaat.

Geschreven door Liesbeth Van Braeckel
18 sep 2012 09u32
zie ook rubriek