Huisartsen ervaren druk van ouders of CLB om ADHD-medicatie voor te schrijven

4 op 5 huisartsen ervaren soms tot altijd druk van ouders of CLB om ADHD-medicatie voor te schrijven. Het gebruik van ADHD-medicatie blijft stijgen, ook in omstandigheden waarbij geen tussenkomst van de ziekteverzekering voorzien is. Dit zijn de twee voornaamste conclusies van een studie die werd uitgevoerd door UGent-studente Stephanie Bogaert in het kader van haar Masterproef voor het behalen van de Master in het Beheer en Beleid van de gezondheidszorg. Het onderzoek verliep onder begeleiding van professor Lieven Annemans, gezondheidseconoom.
Het onderzoek had twee doelstellingen: een beter inzicht krijgen in de kosten van medicatie voor adhd - al dan niet terugbetaald door de ziekteverzekering, en de attitude en praktijk nagaan van Vlaamse huisartsen met betrekking tot adhd.

De impact van ADHD in België werd geëvalueerd met cijfermateriaal van het riziv en het IMS. Een enquête polste naar de visie van 124 Vlaamse huisartsen ten aanzien van diagnostiek en therapie van ADHD binnen de eerstelijnszorg.

lees verder
12 jul 2012 11u41
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek