Vlaamse overheid tekent samenwerkingsakkoord met apothekers

De Vlaamse overheid gaat nauwer samenwerken met de apothekers, om de realisatie van het Vlaams welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid beter te ondersteunen. Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen ondertekende een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN). Een eerste concrete samenwerking is het elektronisch delen van medische en welzijnsgegevens.
28 jun 2012 17u32
meer over
zie ook rubriek