Geneesmiddel voor medullaire schildklierkanker in laatste ontwikkelingsfase

Het middel cabozantinib geeft veelbelovende resultaten bij medullaire schildklierkanker, een zeldzame vorm van schildklierkanker waarvoor tot nu toe in België geen geneesmiddel beschikbaar was. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten die oncoloog Patrick Schöffski van de KU Leuven bekendmaakte.
Van alle kwaadaardige schildklierkankers maakt medullaire schildklierkanker 5 à 8 procent uit. Bij medullaire schildklierkanker zijn het niet de schildkliercellen zelf, maar de C-cellen in de schildklier die kwaadaardig worden. C-cellen produceren het hormoon calcitonine en regelen daarmee het gehalte calcium in het bloed en de botten. Medullaire schildklierkanker kan uitzaaien naar de lymfeklieren, de longen en de botten. De behandeling bestaat uit het chirurgisch verwijderen van de schildklier en de lymfeklieren in de hals. Bij vergevorderde medullaire schildklierkanker – als er uitzaaiingen zijn tot ver buiten de schildklier of als een operatie geen soelaas brengt – was tot nu toe geen behandeling mogelijk, behalve het onderdrukken van de symptomen met geneesmiddelen.

In een internationale studie waaraan UZ Leuven deelnam, werd nagegaan welk effect het middel cabozantinib heeft bij een vergevorderde medullaire schildklierkanker die agressief groeit. Cabozantinib is een molecule die als pil kan worden ingenomen, met als belangrijkste effect dat de groei van bloedvaten in de tumor wordt verhinderd. Van de 330 patiënten uit 74 ziekenhuizen uit 25 landen kreeg tweederde het middel toegediend, de rest een placebo. Bij de patiënten die het middel kregen, was bij 28% een significante verkleining van de tumor vast te stellen, tegenover niemand bij de placebogroep. Bij de cabozantinib-groep was 47 procent na één jaar nog stabiel (zonder herval); bij de placebogroep was dat slechts 7,2 procent. Bij diegenen die wel hervielen, gebeurde dat gemiddeld na 11,2 maanden bij de patiënten die cabozantinib kregen; bij de placebogroep gemiddeld na slechts 4 maanden.

“Het goede nieuws is het effect van het middel, maar ook de duur van dat effect: als de tumor significant verkleint, blijft dat zo’n 14,6 maanden aanhouden bij de mediaan. Dat is is een uitzonderlijk goed resultaat, vergeleken met de snelle evolutie van de ziekte in de placebogroep van deze studie. De resultaten zijn bovendien onafhankelijk van de verschillende voorbehandelingen – chemo, bestraling, andere medicijnen – die een patiënt al kreeg. Het middel werkt ook zowel bij de erfelijke variant van medullaire schildklierkanker, als bij de variant die spontaan ontstaat”, verduidelijkt professor Schöffski.

Het biotechnologiebedrijf Exelixis, dat de studie sponsorde, is op basis van de resultaten van deze studie al bezig met de nodige aanvragen bij de Food and Drug Administration in de VS en bij de European Medicines Agency in Europa om cabozantinib op de markt te brengen.
22 jun 2012 12u58
Bron: KU Leuven
zie ook rubriek