Bof wordt meldingsplichtige ziekte

Nadat de faculteit geneeskunde van de UGent in maart een bofuitbraak vaststelde onder haar studenten, riep het agentschap de artsen in de regio Gent op om gevallen van bof te melden. Sindsdien registreerde het agentschap al meer dan 300 gevallen van bof in Oost-Vlaanderen. Ook uit andere provincies kwamen spontaan, maar sporadisch meldingen van bof.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid maakt daarom nu van bof een meldingsplichtige ziekte. artsen die op basis van een klinische diagnose (geen labo-onderzoek) vermoeden dat een van hun patiënten bof heeft, moeten dat nu melden aan de Afdeling Toezicht Volksgezondheid van het agentschap in hun provincie. Het agentschap beroept zich voor die meldingsplicht op een bepaling in de wetgeving die vraagt “om ziektes die dreigen een epidemisch karakter aan te nemen, te melden.”
vaccinatiegraad onder studenten verhogen“We zien nu al dat de bofuitbraak overslaat naar andere studentensteden en provincies”, laat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid weten. “Niet verwonderlijk, want we weten dat de vaccinatiegraad in deze leeftijdsgroep te laag ligt en dat de bescherming van het bofvaccin vermindert met de jaren. De examenperiode en de zomervakantie roepen de uitbraak mogelijk een halt toe, maar die kan zich volgend academiejaar verderzetten en uitbreiden. Om dat te monitoren, voeren we nu de meldingsplicht voor bof in.” De vaccinatiegraad verhogen, blijft nog altijd de beste maatregel om uitbraken te voorkomen of in te dijken. Wie ondanks vaccinatie toch bof krijgt, is doorgaans minder ziek en sneller genezen.Meer infowww.zorg-en-gezondheid.be/bof
20 jun 2012 06u00
meer over
zie ook rubriek