En jeugdhulp in 2020

In het Vlaams Parlement werd vandaag de visie op de jeugdhulp in 2020 gepresenteerd op de Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. Aan de visietekst werkte zowat iedereen mee die bij jeugdzorg en jeugdhulp betrokken is; jongeren en jongvolwassenen uit de jeugdzorg inbegrepen.
De kernboodschap is duidelijk: in 2020 zal de jeugdhulp in Vlaanderen ontkokerd en transparant zijn. Elk kind en elke jongere krijgt in 2020 zorg op maat die kwaliteitsvol, empowerend en kracht- en toekomstgericht is, en ingebed in de maatschappij. Centraal daarbij staat de vraag van de jongere, zijn ouders en zijn context.
We streven ernaar dat de jeugdhulp en de gezinnen partner zijn in het beleid n de praktijk, stelt Rik Bloemen, voorzitter van het Raadgevend Comit van Jongerenwelzijn en lid van de stuurgroep van de Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. We willen samen op zoek naar een antwoord op complexe vragen. De Staten-Generaal voor de Jeugdhulp tekent een kader uit voor het beleid de volgende jaren. Het gaat om een radicale verandering die moet leiden tot een dynamische, moderne jeugdhulp die zich aanpast aan de maatschappelijke evoluties. Het grote draagvlak van deze visietekst zou dit moeten bewerkstelligen.

De jeugdzorg en jeugdhulp worden bevestigd in hun taak, maar ook versterkt en vernieuwd. De ingeslagen weg van zorg op maat, modulaire trajecten overheen sectoren, werken met gezin en omgeving en innovatie wordt verdergezet. Daarnaast worden de integrale jeugdhulp, de regionale samenwerking, de uitwerking van een eenduidig kwaliteitskader en het benutten van informatica en nieuwe media in de jeugdhulp versterkt. De gerechtelijke jeugdhulp en jeugdsancties versterken eveneens hun plaats in de jeugdhulp.

Vernieuwend is de bekrachtiging van participatie en empowerend werken als een centraal werkingsprincipe voor de gehele jeugdhulp, de uitdrukkelijke introductie van het concept van sociaal ondernemerschap, het transparant maken van het complexe stelsel van jeugdzorg en de organisatie ervan voor gebruikers, het inbedden van de jeugdhulp in het sociaal weefsel en het expliciteren van een ruime en toekomstgerichte basisvisie voor de gehele jeugdhulp.

De breed gedragen visie van de Staten-Generaal is het antwoord op de vraag van minister van welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen aan de sector, om een antwoord te geven op de aanbevelingen van het Vlaams Parlement.


>> De slottoespraak van minister Vandeurzen op de Staten-Generaal Jeugdhulp, alsook de begeleidende PowerPoint, vind je hier.

>> Meer info over de Staten-Generaal: klik hier.

18 jun 2012 14u29
meer over
zie ook rubriek