Driekwart van sucideplegers zocht hulp bij huisarts of GGZ

Bijna driekwart van mensen die sucide plegen, heeft van tevoren hulp gezocht bij de huisarts of GGZ. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen, naar de voorgeschiedenis van 98 mensen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die zichzelf van het leven beroofden. De onderzoekers stuurden tien weken na de sucide een vragenlijst naar de nabestaanden, waarin ze vroegen naar de voorgeschiedenis en eerdere sucidepogingen. Psychiaters hebben deze antwoorden vervolgens geanalyseerd en in vier klasses ingedeeld.
Hulp
Veertig procent van de mensen die sucide pleegden, vielen in klasse I: dit gaat om mensen met recidiverende, internaliserende problematiek, waarvoor hulp wordt gezocht bij de huisarts en de ggz. 34 procent valt in klasse II. Dit waren personen met chronische, externaliserende problematiek. Er is dan sprake van een breed scala aan psychiatrische problemen. Daarnaast hebben deze patinten eerder sucidaal gedrag vertoond naar aanleiding van psychiatrische problemen en bij stress als gevolg van boosheid en teleurstellingen.

Voor een kleinere groep, 20 procent, geldt dat deze mensen wel sucideplannen hadden, maar hierover met niemand hadden gesproken. De noodzaak om zelf hulp te zoeken bestond ook (nog) niet. De kans dat de sucide onverwacht kwam, is ruim 2.5 maal groter dan in klasse I en II.
Van de overleden mensen in klasse IV geldt dat de nabestaanden helemaal niets wisten over zijn/haar psychische toestand. relaties met psychische problemen en sucidaal gedrag in de voorgeschiedenis waren afwezig. De kans dat een klasse IV sucide onverwacht kwam, is acht maal groter dan klasse I en II.

preventie
Volgens de onderzoekers vormen de resultaten een voorzichtige, empirische onderbouwing van de klinische observatie dat er verschillende klassen sucidanten zijn te onderscheiden. Dit betekent dat behandelaars zich bij de preventieve maatregelen ook kunnen richten op de specifieke kenmerken van personen met sucidaal gedrag. Ze verwijzen daarbij naar de nieuwe richtlijn voor sucidaal gedrag.
07 jun 2012 11u43
Bron: MedNet.nl
meer over

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.
zie ook rubriek