Nierspecialisten best betaald

Uit een onderzoek van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) is af te leiden dat nierspecialisten die dialyses doen het meest overhouden aan hun ziekenhuisactiviteiten: 862 euro per halve dag. Dermatologen en reumatologen houden het minst over.
31 mei 2012 21u16
meer over
zie ook rubriek