Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel van de firma BN Immuno Therapeutics in het kader van de strijd tegen prostaatkanker. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 20 april tot en met 20 mei 2012.

De klinische proef bestaat uit de studie van een therapeutisch vaccin en moet bepalen of dit vaccin de kans op overleving verbetert bij patiŽnten die geen of weinig symptomen vertonen en die niet reageren op een behandeling met hormonen.

De studie zal plaatsvinden in het Institut Jules Bordet te Brussel en het Heilig Hart Ziekenhuis van Roeselare.

Als burger kunt u zich over deze klinische proef uitspreken.