Testosteron benvloedt sociaal gedrag

UTRECHT - Testosteron heeft een belangrijke invloed op de hersenen. Dit uit zich ook in sociaal gedrag, zoals het vertrouwen in andere mensen en herkennen van emoties. Het proefschrift van Peter Bos van de Universiteit Utrecht laat zien dat ondanks de ontwikkeling die het menselijke brein heeft doorgemaakt tijdens de evolutie, dit orgaan en het gedrag dat het voortbrengt, in belangrijke mate gevoelig is voor de effecten van testosteron.
28 mei 2012 22u00
zie ook rubriek