Per vergissing betaalde invaliditeitsuitkering kan niet gerecupereerd worden

Een verzekeringsinstelling die per vergissing een invaliditeitsuitkering uitbetaalt, kan die niet terugvorderen indien de ontvanger te goeder trouw handelde. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof. Volgens het Hof druist de wettelijke bepaling dat verzekeringsinstellingen gedurende een jaar deze uitkeringen kunnen recupereren, in tegen de grondwet. Het Hof sprak zich uit over een prejudiciŽle vraag van de Arbeidsrechtbank van Brussel over een inwoonster van Molenbeek. Haar mutualiteit vroeg een terugbetaling ter waarde van 50 euro per maand nadat gebleken was dat ze per vergissing uitkeringen had ontvangen waarop ze geen recht had.
24 mei 2012 15u09
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek