Een op 45 jongeren kampt met faalangst of stress

Van de 82.343 studenten aan de Vlaamse universiteiten zochten er vorig jaar 1.865 psychologische hulp. De meeste van hen, 1.256 jongeren, staan ingeschreven aan de KU Leuven. Dat betekent dat in Leuven bijna een op de dertig bij de psycholoog langsgaat. De andere universiteiten noteren lagere cijfers, vooral omdat zij minder psychologen in dienst hebben.
24 mei 2012 05u23
zie ook rubriek