Steeds meer allochtonen hebben nierstenen

Artsen op de spoedafdelingen krijgen steeds vaker te maken met patiënten met nierproblemen. Vooral allochtonen lopen vreemd genoeg meer kans op nierstenen. Maurice Mues is voorzitter van de vzw Nier Limburg, een vereniging van nierpatiënten in onze provincie. Hij vermoedt dat het probleem gelinkt is aan diabetes. "Diabetici kampen vaak ook met nierproblemen en heel wat allochtonen, zeker van Turkse of Marokkaanse origine, lijden aan die ziekte." De oorzaken zijn overgewicht en te weinig sport."
22 mei 2012 08u00
zie ook rubriek