Spiegel bijschildklierhormoon tijdens dialyse benvloedt succes niertransplantatie

Patinten met een donornier lopen in toenemende mate risico op een te hoge calciumspiegel, en daarmee op complicaties. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Canadian Society of Nephrology werden de uitkomsten van een onderzoek gepresenteerd, dat tot doel had oorzaken en risico's van zo'n verhoogde calciumspiegel te ontrafelen. Dit onderzoek suggereert dat er een relatie is tussen een verhoogde parathormoonspiegel voorafgaand aan de transplantatie, en een hoger risico op afstoting achteraf.
18 mei 2012 09u55
zie ook rubriek