Elk jaar 100.000 slachtoffers ziekenhuisinfectie

In meer dan 40 % van de ziekenhuizen dreigen steriele instrumenten vuil te worden nog voor ze naar het operatiekwartier vertrekken. Bij 23 van de 56 Vlaamse ziekenhuizen heeft de Zorginspectie opmerkingen over de sterilisatie van de operatie-instrumenten. De lokalen waar de instrumenten gesteriliseerd worden, de Ďcentrale sterilisatieafdelingení, voldoen er niet aan hun basisvereiste: een strikte scheiding van de zone met de vuile instrumenten die uit het operatiekwartier komen, en de zone waar steriele instrumenten opgeslagen zijn. Dat blijkt uit de meest recente inspectieverslagen, die De Standaard heeft opgevraagd.