Levensverwachting in goede gezondheid in België

De ‘levensverwachting in goede gezondheid’ geeft een indicatie van het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd in goede gezondheid mag verwachten te leven. Volgens de recentste resultaten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) leven vrouwen in België gemiddeld 5,6 jaar langer dan mannen, maar zij brengen die extra jaren in minder goede gezondheid door. België zit met deze cijfers in de top 10 van de Europese landen.
Het bepalen van de ‘levensverwachting in goede gezondheid’ laat toe om te kijken of de stijgende levensverwachting ook gepaard gaat met een langer leven in goede gezondheid. Een analyse van het aantal levensjaren in goede en slechte gezondheid vormt de basis voor deze berekeningen. Dit voegt dus een kwalitatieve dimensie toe aan het kwantitatieve begrip van het aantal levensjaren.
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) heeft daarvoor een informatiesysteem ontwikkeld dat drie aspecten (indicatoren) van de levensverwachting in goede gezondheid meet. Het gaat hierbij over de levensverwachting zonder lichamelijke beperking, de levensverwachting zonder chronische ziekte, en de levensverwachting op basis van het aantal jaren dat mensen zelf vinden dat ze in goede gezondheid verkeren. Dit nieuwe systeem vult het European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) aan door statistieken op zowel nationaal als regionaal niveau aan te bieden.

« Deze statistieken tonen enkele algemene tendensen. De recentste gegevens wijzen er bijvoorbeeld op dat vrouwen gemiddeld langer leven maar in minder goede gezondheid dan mannen. » zegt prof. dr. Van Oyen. « Op basis van de statistieken voor België zullen mannen die in 2008 vijftien jaar waren, gemiddeld de leeftijd van 77,2 jaar bereiken. Vrouwen (van dezelfde leeftijd in 2008) zullen gemiddeld 82,8 jaar worden. Mannen en vrouwen hebben niettemin dezelfde levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen, namelijk 65,6 jaar. Vrouwen leven dus 5,6 jaar langer dan mannen maar in minder goede gezondheid. »

Er bestaan ook verschillen in de levensverwachting in goede gezondheid tussen de gewesten: iemand die in Vlaanderen woont, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. De verschillen vallen vooral op bij mannen. Een gemiddelde man die in 2008 vijftien jaar was, zal in Vlaanderen de leeftijd van 78,4 jaar bereiken, waarvan 67,9 jaar zonder lichamelijke beperkingen. In Brussel daalt zijn levensverwachting echter tot 77,2 jaar, waarvan 63,2 zonder lichamelijke beperkingen. Een Waalse man mag dan weer verwachten 75,1 jaar oud te worden, met 61,8 jaar zonder lichamelijke beperkingen.

In termen van levensverwachting in goede gezondheid hoort België op internationaal vlak bij de top 10 van de Europese Unie. In 2009 lag de levensverwachting in goede gezondheid in België voor een pasgeboren man 2,7 jaar hoger dan het Europese gemiddelde. Bij de vrouwen lag dit cijfer op 1,7 jaar extra.

De gegevens van de levensverwachting per gewest zijn beschikbaar op de website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid via http://www.wiv-isp.be/epidemio/hisia/ en http://www.wiv-isp.be/epidemio/spma/ (rubriek ‘health expectancy statistics’).
15 mei 2012 10u44
Bron: WIV
zie ook rubriek