Overleving oudere patiŽnten met longkanker sterk verbeterd

Sinds de invoering van stereotactische radiotherapie in 2003 in VU medisch centrum blijken er meer longkankerpatiŽnten behandeld te worden. Bovendien is de overleving sterk verbeterd. Stereotactische radiotherapie kan nu worden beschouwd als ťťn van de standaardbehandelingen van Ďvroege stadium longkankerí. Dit concludeert dr. Niels Haasbeek in het onderzoek dat vandaag gepubliceerd is in Annals of Oncology.
Haasbeek deed onderzoek naar de resultaten van stereotactische radiotherapie in Nederland op de overleving van oudere longkankerpatiŽnten met gegevens uit de landelijke Nederlandse Kankerregistratie. Tot 2003 werden veel patiŽnten boven de 75 jaar niet behandeld, omdat de behandeling te zwaar was.

Tot recent was een operatie de standaardbehandeling van kleine longtumoren. Om allerlei redenen komen de meeste patiŽnten echter niet in aanmerking voor een operatie. VU medisch centrum was in 2003 het eerste ziekenhuis in Nederland dat een alternatief bood voor een operatie, namelijk stereotactische radiotherapie. Dit is een veel preciezere manier van bestralen dan voorheen, met een veel hogere dosis in een veel kortere tijd.

Stereotactische radiotherapie blijkt uitstekend te werken, met veel minder bijwerkingen dan een operatie en zonder directe sterfgevallen als gevolg van de behandeling. PatiŽnten die deze behandeling hebben ondergaan, leven gemiddeld ruim 10 maanden langer dan het geval zou zijn met de oude manier van bestralen. Het aantal radiotherapieafdelingen dat deze behandeling kan uitvoeren groeit snel, zowel in Nederland als daarbuiten. Sinds 2003 heeft VUmc als enige ziekenhuis in de wereld al meer dan 1.000 patiŽnten behandeld met deze techniek, waarvan meer dan 800 met een beginstadium longkanker.

Early-stage lung cancer in elderly patients: A population-based study of changes in treatment patterns and survival in theNetherlands, Annals of Oncology
04 mei 2012 11u08
Bron: VUmc
meer over
zie ook rubriek