VLUHR neemt opleidingen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie onder de loep

Van woensdag 2 mei tot en met vrijdag 4 mei 2012 vindt de†Onderwijsvisitatie plaats van de academische opleidingen Bachelor en Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en de Master of Science in de Manuele therapie. Deze doorlichting is een decretale taak van de†Vlaamse Universitaire en Hogescholen Raad (VLUHR) en wordt uitgevoerd door†een ad hoc expertenpanel (de zgn. Visitatiecommissie).
ZelfevaluatierapportTer voorbereiding hebben de betrokken opleidingen, onder coŲrdinatie van†Prof. Dr. Eric Kerckhofs - door de faculteit aangeduid als Facultair†VisitatiecoŲrdinator, een grondige interne doorlichting gemaakt die op 15 december†2011 als 'ZelfEvaluatieRapport (ZER)' werd gepresenteerd aan de†VLUHR.†Tijdens het bezoek ter plaatse zal het expertenpanel o.m. gesprekken†voeren met het faculteitsbestuur, onderwijzend personeel, alsook met†de studenten en alumni van de betrokken opleidingen.Basis voor accreditatieDe VLUHR zal de resultaten van de visitatie opnemen in een openbaar†rapport dat in 2012 zal worden gepubliceerd. Dit†visitatierapport vormt tevens de enige basis voor de accreditatie van de†betrokken opleidingen door de NVAO (Nederlands-Vlaamse†Accreditatieorganisatie). Een dergelijke accreditatie is een verplicht†keurmerk voor alle academische opleidingen in Vlaanderen en betreft de†formele erkenning dat de opleidingen in kwestie voldoen aan de wettelijke†kwaliteits- en niveauvereisten.Mondelinge rapportering†GeÔnteresseerden zijn welkom op de mondelinge rapportering van deze†VLUHR-Onderwijsvisitatie. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 mei 2012†om 17.00†u. in auditorium Piet Brouwer, gebouw A van campus Jette.Meer informatieProf. Dr. Eric Kerckhofs - Facultair VisitatiecoŲrdinatorDhr. Stijn Van Achter - InstellingscoŲrdinator Onderwijsvisitaties
26 apr 2012 11u01
meer over
zie ook rubriek