Voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitutie : nieuwe overheidsmaatregelen

In het kader van de nieuwe overheidsmaatregelen moet de apotheker in het geval van een voorschrift op stofnaam vanaf 1 april een geneesmiddel afleveren uit de groep van de “goedkoopste geneesmiddelen”. Bovendien zal elk voorschrift van een antibioticum of antimycoticum voor een acute behandeling vanaf 1 mei 2012 automatisch beschouwd worden als een voorschrift op stofnaam.
Bij elk voorschrift op stofnaam moet de apotheker vanaf 1 april 2012 een geneesmiddel afleveren dat behoort tot de groep van de “goedkoopste geneesmiddelen”. Deze verplichting bestaat enkel in voor het publiek opengestelde officina’s.

Elk voorschrift van een antibioticum of antimycoticum voor een acute behandeling moet vanaf 1 mei 2012 automatisch beschouwd worden als een voorschrift op stofnaam.
Opdat de patiënt enkel het remgeld voor deze geneesmiddelen zou betalen, zal de apotheker een geneesmiddel uit de groep van de “goedkoopste geneesmiddelen” moeten afleveren.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de “Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische praktijk en in het elektronisch medisch dossier” gepubliceerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg).

als het voorschrift een antibioticum of antimycoticum voor een chronische behandeling betreft, mag de apotheker het voorgeschreven geneesmiddel niet substitueren teneinde elke wijziging tijdens een lopende behandeling te vermijden.

Substitutie is eveneens niet toegelaten als de voorschrijver op het voorschrift een allergie aan een hulpstof met erkende werking of “niet-substitueerbaar wegens therapeutisch bezwaar” vermeld heeft. De redenen voor dit therapeutisch bezwaar moeten worden vermeld in het patiëntendossier.

Om de voorschrijver en de apotheker te helpen bij respectievelijk het voorschrijven en het afleveren van het meest geschikte geneesmiddel, heeft het fagg een lijst opgesteld van alle vergunde en gecommercialiseerde antibiotica en antimycotica met, indien van toepassing, de vermelding van de aanwezigheid van hulpstoffen met erkende werking in hun samenstelling.

Het BCFI heeft op haar website in de prijsvergelijkingstabellen voor deze twee groepen van geneesmiddelen specifieke symbolen opgenomen die toelaten om snel de aanwezigheid van een hulpstof met erkende werking (HEW) na te gaan.
25 apr 2012 06u53
Bron: FAGG
zie ook rubriek