Geen mazelen meer in Vlaanderen vanaf 2015

Bij de start van de Europese Vaccinatieweek kondigde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen gisteren op de gezondheidsconferentie over vaccinaties een nieuwe gezondheidsdoelstelling en een bijhorend actieplan aan voor de periode 2012 – 2020.


De nieuwe algemene gezondheidsdoelstelling luidt: “Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op de levenskwaliteit.” De gezondheidsdoelstelling kwam tot stand dankzij de inbreng van talrijke mensen en organisaties die samenkwamen in vier werkgroepen.


De doelstelling werd geconcretiseerd voor vijf verschillende doelgroepen:

1)    Kinderen en jongeren
Een van de subdoelstellingen is dat Vlaanderen tegen 2015 voldoet aan de voorwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie om mazelen uit te roeien in de Europese Regio. Dat wil zeggen dat de vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rubella op beide vaccinatiemomenten minstens 95% bedraagt. Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat alle vaccinaties bij 80% van de kinderen jonger dan 18 maanden, tijdig gegeven worden.

2)    Volwassenen
Tegen 2014 wordt voor volwassenen een vaccinatiekalender en vaccinatiestrategie opgemaakt. Hierin zal speciale aandacht gegeven worden aan de kinkhoestvaccinatie bij aanstaande ouders en de gezinsleden van jonge baby’s. Verder willen we tegen 2020 minstens 50% van de zwangere vrouwen vaccineren tegen seizoensgriep. Een laatste aandachtspunt houdt in dat tegen 2020 minstens 50% van de risicogroepen, voor complicaties van griep jonger dan 65 jaar, jaarlijks gevaccineerd worden tegen seizoensgriep.

3)    65-plussers
De Vlaamse overheid biedt vaccinaties aan de bewoners van woonzorgcentra aan. Mede hierdoor willen we tegen 2020 een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereiken onder de doelgroep 65-plussers. De Vaccinatiekoepel zal tegen 2018 een advies uitbrengen over de nood aan middelen voor pneumokokkenvaccinatie.

4)    Vaccinatie en reizen
Tegen 2015 moeten uniforme Vlaamse richtlijnen voor reizigersvaccinatie bepaald worden. Deze richtlijnen worden opgesteld rekening houdend met internationale richtlijnen en adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Tegen 2016 moeten de richtlijnen bekend zijn bij alle actoren die in Vlaanderen actief zijn bij gezondheidsadvisering in verband met reizen. Vanaf dan moeten zij die richtlijnen ook toepassen. Een charter over reisvaccinatie en gezondheidsadvies wordt opgemaakt en overlegd met de reissector.

5)    Vaccinatie en werksituatie
Omwille van het risico op het verspreiden van ziektes naar de bevolking toe, moeten sommige beroepsgroepen goed gevaccineerd zijn tegen bepaalde infectieziekten. Hierbij gaat speciale aandacht naar vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij gezondheidspersoneel en tegen hepatitis A bij personen die professioneel met voedingswaren in contact komen. Tegen 2017 willen we een breed maatschappelijk en professioneel draagvlak creëren voor de implementatie van deze vaccinaties.  Op die manier wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel tegen 2020 gevaccineerd is tegen seizoensgriep. Ook wordt ernaar gestreefd dat dan 80% van het gezondheidspersoneel dat met baby’s werkt een boostervaccinatie tegen kinkhoest gekregen heeft als volwassene.


Uitvoering actieplan
Om de gezondheidsdoelstelling te realiseren, werd een actieplan opgesteld. Goede communicatie naar de bevolking toe is hierbij noodzakelijk. Onder meer wordt op een website alle vaccinatie-informatie gecentraliseerd.  Zo kan de bevolking bv. tijdens een uitbraak van een epidemie waartegen gevaccineerd kan worden, op deze website snel correcte informatie vinden.
Maar ook naar gezondheidspersoneel moet goed gecommuniceerd worden over vaccinaties, zowel tijdens hun opleiding als tijdens bijscholingen. Tegen 2014 moet er een centraal aanspreekpunt zijn waar gezondheidspersoneel met vragen terecht kan.
Verder is het ook de ambitie om tegen 2017 iedere burger of patiënt de mogelijkheid te bieden om zijn vaccinatiegegevens online in te kijken en af te printen.


Meer info

www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be

Meer informatie over de conferentie, de gezondheidsdoelstellingen, werknota's en rapporten


www.vaccinatieweek.be

Meer info over de thematiek en de Europese Vaccinatieweek in Vlaanderen.


www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties

Meer info over vaccinaties op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Interessante links:
22 apr 2012 10u00
zie ook rubriek